Finansowanie zakupu łodzi – leasing

Niestety na naszym rynku nie istnieje żadna inna forma finansowania zakupu łodzi niż leasing. Żaden z banków nie oferuje kredytów pod zastaw łodzi, tak więc aby wziąć kredyt na zakup łodzi trzeba pozostawić coś innego jako zabezpieczanie kredytu dla banku.

Leasingi występują w dwóch formach – leasing operacyjny i finansowy. Ten klasyczny leasing to operacyjny, którego minimalny okres trwania to 59 miesięcy, ponieważ połowa wartości przedmiotu umowy leasingowej musi się zamortyzować w okresie trwania leasingu, a stopa amortyzacji łodzi to tylko 7%. Leasing finansowy jest to natomiast pożyczka na zasadach leasingu i może być zawierana na dowolny okres czasu. Poniżej kilka słów o kosztach obu wariantów leasingu.

Leasing operacyjny

Klasyczna i najczęściej wybierana forma leasingu, w której właścicielem sprzętu jest firma leasingowa i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu, a leasingobiorcy wystawia co miesiąc fakturę VAT do opłacenia.

Zazwyczaj firmy leasingowe wymagają wpłaty własnej na poziomie 20%, którą mogą obniżyć dobre wyniki finansowe firmy decydujące się na wzięcie leasingu. Wykup oscyluje dookoła 26%. Standardowe oferty leasingowe zaczynają się od 120% kosztów całkowitych i kończą na około 115% po negocjacjach. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie leasingowe dla łodzi o wartości 60 000 € brutto.

Czynsz inicjalny: 12 000 € brutto

Wykup: 15 600 € brutto

Rata (59 rat): 712 € brutto

Koszt całkowity: 116%

Koszt roczny: 3,2%

Maksymalna długość okresu leasingowego to 72 miesiące.

Leasing finansowy

W tym wypadku dokładna wycena jest bardzo zależna od wyników finansowych i okresie trwania leasingu. Warto jednak wspomnieć o kilku aspektach tej formy finansowania. Po pierwsze właścicielem łodzi w tej wersji leasingu jest leasingobiorca i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Cały podatek VAT jest płatny z góry jako czynsz inicjalny, a w niektórych wypadkach wymagana jest również wpłata kaucji do 20% wartości przedmiotu leasingu. Raty miesięczne są bez podatku VAT, ponieważ został on już opłacony. Z drugiej strony podatek VAT od jednostki można wrzucić jednorazowo w koszty działalności.

Podsumowanie

Zdecydowana większość klientów wybiera leasing operacyjny ze względu na brak jednorazowego dużego kosztu w podatku VAT w firmie, mniejsze opłaty wstępne i brak konieczności dokonywania samodzielnych odpisów amortyzacyjnych.